Về chúng tôi

Những năm gần đây, ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi với tốc độ chưa từng thấy. Sự thay đổi theo hướng phân cấp và khử cacbon đang tạo ra những cơ hội mới cho An ninh năng lượng, Khả năng chi trả năng lượng và Tính bền vững của môi trường. VAN POWER làm một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào này.
Được thành lập vào năm 2017, Công ty Cổ Phần Năng Lượng VAN (“VAN POWER”) có trụ sở tại Việt Nam, tập trung đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng phân tán.
Tại VAN POWER chúng tôi cam kết cùng với Đối tác và Khách hàng của mình giúp giảm chi phí năng lượng, cung cấp nguồn năng lượng thay thế và đóng góp vào các mục tiêu bền vững.

+7MWP

Dịch vụ Solar Rental

+12MWP

Dịch vụ EPC và O&M

+5MWP

Đầu tư mô hình ESCO